Skip to main content

Het huishoudboekje van de gemeente Stein

15 november 2023
Bekijk de heldere schematische weergave van de begroting van de gemeente Stein voor 2024.

Update wateroverlast Oud-Stein.

10 november 2023
Na de zware regenval van enkele weken geleden was er in Oud-Stein weer wateroverlast, voornamelijk voor de bewoners van de Brugstraat. Steins Belang is toen meteen in actie gekomen en heeft met div...

Algemene beschouwingen: wateroverlast; zin in koken; Sieckendaalstraat

09 november 2023
Wateroverlast Tijdens de algemene beschouwingen, de belangrijkste vergadering van de gemeenteraad, heeft Steins Belang onder andere aandacht gevraagd voor de wateroverlast tijdens zware regenval, ...

Kennispunt lokale politieke partijen interviewt Steins Belang

04 oktober 2023
In de dynamische en bruisende gemeente Stein heeft de lokale politieke partij Steins Belang de laatste tijd een opmerkelijke groei doorgemaakt. Met name de toename van jonge leden binnen de partij ...

Antwoorden Gemeente op vragen wateroverlast

02 oktober 2023
In de bijlage (PDF) treft u de antwoorden van de Gemeente op vragen van Steins Belang over de recente wateroverlast in oud Stein. Na de zware regenval van enkele weken geleden en de daardoor ontst...

Wateroverlast Oud -Stein

18 september 2023
Voor de zoveelste keer werden bewoners van Oud -Stein afgelopen week, met name in de Kelderstraat en de Brugstraat, geconfronteerd met wateroverlast. Gevolg is dat er waterschade en overlast ontsta...

Antwoorden op de vragen inzake status kruisstraat 15

13 mei 2023
Lees hier de beantwoording van de raadsvragen inzake de status en bestemmingvan grond en opstallen op en rondom kruisstraat 15.  Datum: 9 mei 2023 Uw kenmerk: Zaaknummer: 20230425139727 Behan...

Update situatie Asfaltcentrale (AsfaltNu Stein)

13 mei 2023
Vanuit verschillende inwoners uit de wijk Kerensheide, heeft Steins Belang signalen ontvangen dat de geurhinder in de wijk helaas nog niet is opgelost. Wij hebben deze overlast opnieuw aangekaart...

Koninklijke onderscheiding voor Paul Lardenoije

28 april 2023
Onze Paul Lardenoije, ons gewaardeerd oud fractielid, nu burgerlid en adviseur van Steins Belang, heeft op donderdag 26 april 2023 bij Koninklijk Besluit, uit handen van onze burgemeester Mevr. L...

Rivierparking als toegangspoort naar Stein

21 april 2023
Autoveerpont op de Maas krijgt Rivierparking als toegangspoort naar Stein: “Een mooi panorama, ook naar België”. De Nederlandse gemeente Stein is op de oever van de Maas in Berg-Urmond grootscheep...

Ledenaantal fors gegroeid

24 maart 2023
Na het succes bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van het Steins Belang is het ledenaantal fors gegroeid. Wat vooral opvalt is dat een groot gedeelte van de nieuwe leden vooral jongeren zijn....

Solidariteitsbijdrage voor rampgebied in Syrië en Turkije

16 februari 2023
In de raadsvergadering van 15 februari is de motie van Steins Belang: bijdrage aan het getroffen rampgebied in Syrië en Turkije aangenomen.  De Partij CMB stemde tegen. Daardoor zal de g...

Stemmingen ingediende moties

14 november 2022
Afgelopen donderdag, 10-11-2022, waren de Algemene Beschouwingen, waarin onze fractievoorzitter Noud Claessens namens Steins Belang het woord voerde.

Motie inzake parkeerplaats Steinerbos

14 november 2022
Lees hieronder de ingediende motie met het onderzoek naar mogelijkheden verharding parkeerplaats Brasserie Steinerbos.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN: Programmabegroting 2023-2026

14 november 2022
Kijkend naar de voorliggende programmabegroting wil Steins Belang stilstaan bij de volgende hoofdthema’s namelijk; Financiën Stein een betaalbare woongemeente Wonen in Stein Energie in Stein ...

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

01 december 2023

LimburgerGemeente Stein