Skip to main content

Open ons programma (PDF)

Lees ons verkiezings­programma.

Klik op de afbeelding om de PDF te openen. 

Hoofdpunten uit ons verkiezings­programma

Wonen in Stein

Steins Belang wil, door een gericht en divers aanbod, huisvesting aan jongeren en ouderen bieden, zodat inwoners betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig binnen onze gemeente kunnen blijven wonen. Daarom wil Steins Belang een 2e fase onderzoek naar de uitbreiding van Bramert-noord, Ook wil Steins Belang een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen waarin woningcorporaties en zorginstellingen worden uitgenodigd ideeën uit te werken en aan te rijken voor een nieuw woon- en zorgcomplex met aanleunwoningen en studio’s voor senioren in de kern Stein.

Energie in Stein

Steins Belang vindt dat elke inwoner van Stein op een betaalbare manier moet kunnen participeren in de energie transitie. Daarom wil Steins Belang een gemeentelijk isolatieproject, waar iedereen woonachtig in de gemeente Stein aan kan meedoen ongeacht de inhoud van zijn beurs.

Leven in Stein

De leefbaarheid in Stein moet op een sociale manier worden versterkt, zodat iedereen kan blijven meedoen aan de maatschappij. Steins Belang wil daarom zowel het huidige seniorenbeleid als ook het jongerenbeleid voortzetten en versterken.

Leren in Stein

De visie van Steins belang is om in de komende bestuursperiode (2022-2026) plannen te ontwikkelen voor in totaal 4 kindcentra in onze gemeente. Wij willen dan ook naast de reeds bestaande kindcentra in de kern Elsloo en de Triviant in de kern Stein een tweede kindcentrum in de kern Stein met een inhoudelijk vergelijkbaar onderwijsconcept realiseren. Tevens een passend kindcentrum voor de kern Berg en Urmond.

Een betaalbare woongemeente

De gemeente Stein staat er op financieel gebied prima voor en dat willen wij zo houden! Wij vinden dat de inwoners van Stein hier ook van moeten meeprofiteren. Daarom streeft Steins Belang ernaar de belastingdruk in onze gemeente, in lijn met de voorafgaande jaren, zo laag mogelijk te houden.