Vragen omtrent de Chemokar voor klein chemisch afval

Steins Belang stelt schriftelijke vragen over de chemokar in verband met de blijkbaar kleine capaciteit waardoor inleveren van afval deels onmogelijk is.

Onderwerp: Vragen omtrent de Chemokar voor het gratis inleveren van klein chemisch afval.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN:
Ex. artikel 155, 1 e lid gemeente wet 42 RvO
 
Stein, 21 September 2020.

Geacht College,

Elke 3 de zaterdag van de maand is het tussen 08:30 en 15:00 voor onze burgers mogelijk om hun klein chemisch afval in te leveren op het parkeerterrein van het gemeentehuis in Stein. Afgelopen zaterdag 19-09-2020 was door de enorme toestroom van onze inwoners het omstreeks 12:00 niet meer mogelijk om enig chemisch afval in te leveren, doordat de maximale laadcapaciteit van het voertuig volgens de chauffeur was bereikt. Hierdoor was het voor tientallen burgers niet meer mogelijk om iets in te leveren.

Geachte College wij hebben dan ook enkele vragen over de bovenstaande situatie.

1. Is het College op de hoogte van de bovenstaande situatie?
2. Kan er in de toekomst worden gezorgd voor extra afgifte capaciteit, zodat onze burgers hun kleine chemisch afval kunnen inleveren?

Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Hoogachtend,
Namens de fractie Steins Belang,
Noud Claessens Fractievoorzitter

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \