Skip to main content

Algemene beschouwingen: wateroverlast; zin in koken; Sieckendaalstraat

Wateroverlast

Tijdens de algemene beschouwingen, de belangrijkste vergadering van de gemeenteraad, heeft Steins Belang onder andere aandacht gevraagd voor de wateroverlast tijdens zware regenval, met name in de Brugstraat.

Pilot: 'zin in koken'

Ook heeft Steins Belang een motie ingediend om het starten van een pilot, in de mogelijke vorm van “zin in koken", in de gemeente Stein met als eerste doelgroep de minima mogelijk te maken.

  • Gezond eten draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van de inwoners van onze gemeente;
  • Inwoners zijn zich niet altijd bewust van de gezonde goedkope alternatieve;
  • Ongezonde voedingsgewoonten leiden tot diverse gezondheidsproblemen en sociale problemen.
  • Educatie over betaalbare, gezonde voeding essentieel is om bewustzijn te stimuleren;
  • Dat in ieder gezin een gezonde en vooral ook betaalbare maaltijd op tafel behoort te staan;
  • In aanvulling op voorzieningen die er al zijn zoals, de voedselbank en voedsel kastjes een stukje educatie over en bereiding van gezonde en betaalbare voeding nog vaak ontbreekt.
  • Activiteiten op dit gebied eenzaamheid en laaggeletterdheid kunnen tegengaan en integratie kan bevorderen.

Verbindingsweg Catsop - Beek openhouden

Ook heeft Steins Belang, samen met de andere partijen, een motie ingediend om de Sieckendaalstraat,  de verbindingsweg tussen Catsop en Beek, open te houden voor gemotoriseerd verkeer.

Documenten inzien

Hieronder kunt u de betreffende documenten als PDF openen;

>>Algemene beschouwingen 2023
>>Motie SB-CDA pilotproject - zin in koken
>>MOTIE SB-VVD-DOS-CMB-CDA-PvdA inzake afsluiting Sieckendaalstraat

 

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

01 december 2023

LimburgerGemeente Stein