Skip to main content

Coalitie onderhandelingen per 17 april

Inmiddels hebben diverse gesprekken plaatsgevonden in het kader van de coalitie onderhandelingen.
In de gesprekken met CMB is duidelijk geworden dat CMB op de belangrijke thema’s een zogenaamde vrije stemming zou willen hebben als deze partij deel uit zou maken van een coalitie. Steinerbos en Bramert Noord zouden daarbij als onderwerpen in het ongewis zijn gebleven omdat CMB niet of slechts gedeeltelijk bereid was hierover afspraken te maken in het coalitieakkoord. DOS, en ook de andere gesprekspartners willen in het coalitieakkoord goede afspraken maken. En over de majeure thema’s zeker.

De kiezer heeft op 21 maart j.l. DOS en CMB samen een ruim mandaat toebedeeld. DOS en CMB vonden allebei dat we deze optie voor een coalitie serieus moesten verkennen. Na drie oprecht gevoerde gesprekken tussen DOS en CMB is de indruk ontstaan dat beide partijen samen tot de vorming van een coalitie zouden kunnen komen. Althans, het werd niet uitgesloten. Dit werd doorkruist door een initiatief van afgelopen zaterdag en vandaag waarin partijen zijn uitgenodigd, onder andere om te verkennen of er een coalitie mogelijk was zonder DOS. Daarbij krijgen wij van alle kanten signalen dat CMB een regisserende rol heeft gehad.

De regisserende rol van het CMB in dit verband draagt niet bij en ligt ook niet in lijn met de gesprekken die onlangs met het CMB gevoerd zijn. Het vertrouwen is geschonden. Nu zullen de gesprekken worden voortgezet met CDA, SB en VVD.

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

26 september 2023

LimburgerGemeente Stein