Skip to main content

Schriftelijke vragen omtrent project reconstructie Mauritsweg.

 Steins Belang stelt vragen omtrent project reconstructie Mauritsweg.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN:

Ex. artikel 155, 1e lid gemeente wet 42 RvO

 Stein, 26 oktober 2020

Geacht College,

Fase 2 van de reconstructie Mauritsweg loopt vanaf de Dross. J. van Kesselstraat tot aan de Schinnekstraat. De reconstructie van fase 2 betreft het geheel vervangen van de totale verharding en gedeeltelijk vervangen van de riolering. We hebben kunnen constateren dat de werkzaamheden bijna volledig zijn uitgevoerd.

Toch hebben we een aantal klachten ontvangen omtrent het kruispunt Mauritsweg/Ambiorixstraat (Bijlage 1). Bij een geringe regenbui ontstaat een onwenselijke situatie waardoor mindervalide mensen niet zonder natte voeten kunnen oversteken naar de overkant van de straat. Het is ons opgevallen, dat er geen rioolafwatering tussen de twee drempels aanwezig is. Hierdoor kan bij een hevige regenbui het water niet wegvloeien en ontstaat een lokale vijver. In bijlage 2 + 3 foto’s ter verduidelijking van de situatie.  

Geachte College wij hebben dan ook enkele vragen over de bovenstaande situatie.

  1. Is het College op de hoogte van de bovenstaande situatie?
  2. Kan de bovenstaande onwenselijke situatie verholpen worden?

Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie Steins Belang,
Noud Claessens Fractievoorzitter
Resi Conjour      Commissielid

 

Bijlage 1

mauritsweg1

Bijlage 2

mauritsweg2

Bijlage 3

mauritsweg3

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

26 september 2023

LimburgerGemeente Stein