Skip to main content

Stijging belasting Stein minder dan landelijk gemiddelde

De gemeente Stein verwacht dit jaar 14.361.000 euro aan inkomsten aan OZB, andere belastingen en heffingen en leges voor bijvoorbeeld identiteitskaarten en bouwvergunningen. Dat komt neer op 580 euro per inwoner. Dat is 5,5 procent meer dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS die het AD heeft geanalyseerd.

De gemeente-inkomsten van Stein stijgen daarmee minder snel dan het landelijk gemiddelde van 8,5 procent.  

Vooral inwoners met een smallere beurs hebben het meeste last van de stijgende kosten. Steins Belang vindt dat de rioolheffing en afvalstoffenheffing kostendekkend dienen te zijn, en eventuele meevallers moeten ingezet worden om het heffingstarief te verlagen. Daarom streeft Steins Belang ernaar de belastingdruk in onze gemeente zo laag mogelijk te houden.

De gemeente Stein staat er verder financieel goed voor. Ook heeft Stein een hoog voorzieningenniveau en de gemeente herbergt een groot aantal  verenigingen.

Het is dus goed toeven in de gemeente Stein en Steins Belang blijft zich hier voor inzetten!

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

14 april 2024

LimburgerGemeente Stein