Vragen m.b.t. vermeende mistoestanden bij Stichting IKL

Fractie Steins Belang stelt vragen over vermeende mistoestanden bij Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen IKL.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Ex. artikel 155, 1e lid gemeente wet 42 RvO)

Stein, 24 maart 2021

Geacht College,

Met verbazing heeft de fractie Steins Belang kennisgenomen van publicaties in Dagblad de Limburger en N.R.C.                    

Het is ons bekend dat de gemeente Stein gedurende vele jaren tot op heden een zakelijke samenwerkingsrelatie kent in diverse landschapsprojecten in onze gemeente. Wij hopen van harte dat dit niet heeft geleid tot ongekende mistoestanden zoals o.a. in voornoemde publicaties kenbaar is gemaakt.

Om daar helderheid over te krijgen vragen wij u om:

  1. Een overzicht van gegunde opdrachten aan IKL in onze gemeente over de periode van vijf jaar terug tot heden.
  2. Een overzicht van opdrachten voor werkzaamheden welke zijn uitgevoerd door IKL in die periode.
  3. Een overzicht van werken gegund aan IKL welke in genoemde periode zijn uitgevoerd in onder-aanneming door andere bedrijven. Graag een overzicht van die bedrijven.
  4. Zijn er thans nog lopende opdrachten aan IKL in uitvoering door IKL of door onder-aanneming, zo ja welke? Eenmalige opdrachten of meerjarige opdrachten? Voor welke bedragen?

Wij hopen op termijn te mogen beschikken over de gevraagde informatie.

Namens de fractie Steins Belang

Noud Claessens, Fractievoorzitter          

Paul Lardenoije, burgerlid

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \