Skip to main content

Steins Belang staat voor onderwijs!

Eén van de belangrijkste punten in ons programma is goed onderwijs. De gemeente Stein beschikt over een uniek aanbod van het primair tot en met het voortgezet onderwijs. Steins belang wil het kernpunt onderwijs dat bijdraagt aan de leefbaarheid in Stein verder versterken met alle partners. Goed onderwijs maken wij samen: met ouder(s)/verzorger(s), het schoolbestuur en de gemeente Stein. Met betrekking tot de voorziening voor voortgezet onderwijs in Stein moeten we zorgdragen voor het behoud van het huidige kwalitatief hoogwaardig aanbod. Dit betekent uiteraard ook iets voor de huisvesting: die moet bij de tijd zijn én ruimte bieden voor gevarieerde vormen van aanbod en innovatie.

Het afgelopen jaar heeft een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden van Kindcentrum De Avonturijn in Berg aan de Maas. Er staat nu een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd en de gebruiker in staat stelt op flexibele wijze in te spelen op de ontwikkelingen in onderwijsland. Een project waar we als Steins Belang trots op zijn dat we hier onze bijdrage aan hebben kunnen leveren.
Voldoende reden om met alle betrokkenen het glas te heffen.

Avonturijn

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

14 april 2024

LimburgerGemeente Stein