Skip to main content

Solidariteitsbijdrage voor rampgebied in Syrië en Turkije

In de raadsvergadering van 15 februari is de motie van Steins Belang: bijdrage aan het getroffen rampgebied in Syrië en Turkije aangenomen.  De Partij CMB stemde tegen.

Daardoor zal de gemeente Stein een solidariteitsbijdrage van 1 euro per inwoner doneren aan het getroffen rampgebied in Syrië en Turkije.

Wij vinden dat elke vorm van hulp, hoe klein of groot ook, ontzettend van belang is voor de getroffen gebieden.

MOTIE
09-02-2023
(ex artikel 34 Reglement van Orde)

Naam Indiener: Noud Claessens (Steins Belang), John Cleuters (Steins Belang)

Namen ondersteuners:
John Cleuters (Steins Belang)

Raadsvergadering: 15 Februari 2023

Onderwerp: bijdrage aan het getroffen rampgebied in Syrië en Turkije

De raad van de gemeente Stein,

In vergadering bijeen op 15 februari 2023,

Constaterende dat:

  • de aardbeving in het grensgebied van Turkije en Syrië een ramp is met grote humanitaire gevolgen
  • er wereldwijd steun wordt gezocht én geboden voor de het getroffen rampgebied; in financiële vorm, hulp in natura, inzamelingsacties en anderszins

Overwegend dat;

  • er naast acute hulp die op dit moment benodigd is, op termijn tevens hulp nodig zal zijn voor de wederopbouw van huizen, scholen, ziekenhuizen, infrastructuur, etc.

Van mening zijnde dat:

  • elke vorm van hulp, hoe klein of groot ook,  ontzettend hard nodig is voor de getroffen gebieden
  • wij als gemeente ook een bijdrage moeten leveren aan het getroffen rampgebied in Syrië en Turkije.

Verzoekt het college van B&W om:

  • een solidariteitsbijdrage van 1 euro per inwoner namens de gemeente Stein te doneren aan het getroffen rampgebied in Syrië en Turkije.
  • voor de dekking  te putten uit de post ‘Onvoorzien’

En gaat over tot orde van de dag.

(Naam en handtekening van de indiener)
Noud Claessens Fractie voorzitter (Steins Belang)

(Naam en handtekening van eventuele ondersteuners)
John Cleuters (Steins Belang)

giro555 steinsbelangart

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

14 april 2024

LimburgerGemeente Stein