Skip to main content

Stemmingen ingediende moties

Afgelopen donderdag, 10-11-2022, waren de Algemene Beschouwingen, waarin onze fractievoorzitter Noud Claessens namens Steins Belang het woord voerde.

De volgende kern onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma kregen hierin de aandacht:

  • Financiën
  • Stein een betaalbare woongemeente
  • Wonen in Stein
  • Energie in Stein
  • Leven in Stein
  • Leren in Stein

Ook werd er een motie ingediend en unaniem aangenomen.

De motie heeft als onderwerp; de permanente en duurzame verharding van de parkeerplaats bij “ Brasserie Steinerbos”.

In het bijgevoegde document kunt u de tekst van Algemene Beschouwingen en de tekst van de motie nog eens doorlezen.

Stemming:

Steins Belang stemde vóór de moties ingediend door:

SB                  Permanente en duurzame verharding van de parkeerplaats “Brasserie Steinerbos”

PVDA            Aansluiting bij Gelijke Kansen Alliantie

CDA               Buurtkastjes

CDA               Noodfonds verenigingen

Steins Belang stemde tegen:

VVD               amendement            Afschaffing hondenbelasting

CMB, PVDA, CDA   motie              Behoud supermarkt ALDI Elsloo

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

14 april 2024

LimburgerGemeente Stein