Skip to main content

Steins Belang gaat door:

Ook de komende vier jaar gaat Steins belang weer deel uitmaken van de coalitie. Met het stevige coalitieakkoord getiteld “kansrijk besturen” gaat Steins Belang samen met DOS, CDA en VVD aan de “sjlaag”.
Na de val van de vorige coalitie hebben wij vanaf 2016 als Steins Belang goed werk kunnen leveren in het belang van onze burgers en onze gemeente. Mede door onze inzet en steun is het centrum van Stein voorzien van een passend winkelcomplex en een groot aantal levensloop bestendige huur,- en koopwoningen. Ook de openbare ruimte rondom het winkelcomplex en het Omphaliuspark mag gezien worden. Nog even, en ook het ons vertrouwde carillon, wat wij nog steeds moeten missen, zal in het centrum weer haar plaats krijgen.

De beide wethouders van Steins Belang, Anton Roest en Gina van Mulken, hebben zich als vertegenwoordigers van de bestuurspartij Steins Belang in 2016 en 2017 met bijzonder veel succes ingezet voor diverse lastige dossiers.

Meest in het oog springende resultaat is wel het succes dat is bereikt in het al jaren slepende hoofdpijndossier Steinerbos. Er is overeenstemming bereikt tussen alle partijen over een haalbaar toekomstplan waarvan de uitgangspunten zijn vastgelegd in het nieuwe coalitieakkoord “kansrijk besturen”. Het eigendom blijft in handen van de gemeente, de exploitatie wordt voortgezet door Steinerbos BV, waarbij de verantwoordelijkheid van en de bemoeienis door de gemeente tot een minimum is teruggebracht. In de komende 12 jaar is met deze opzet een waardevolle functie voor alle onderdelen van het Steinerbos gegarandeerd.

Financieel heeft onze gemeente er nog nooit zo goed voor gestaan. Ook hierin hebben onze beide wethouders een belangrijke rol gespeeld. De verantwoording aan onze burgers en de verbetering van de informatievoorziening is stevig aangepakt.

Andere punten waarvoor onze beide wethouder zich maximaal hebben ingezet zijn:

  • Het tot stand brengen van een gemoderniseerd subsidiebeleid dat veel beter aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen van onze gemeente. Per 1 januari 2019 treedt dit nieuwe beleid in werking.

  • Het in de steiger zetten van een nieuw accommodatiebeleid. In de jaren 2018 en 2019 zullen de contouren van wat er nu ligt binnen de nieuwe coalitie verder worden uitgewerkt.

  • De nieuwe toeristische visie die tot stand is gekomen, waarbij onze gemeente zich veel meer profileert als toeristisch centrum van de Westelijke Mijnstreek.

  • De culturele portefeuille die bloeit als nooit tevoren.

  • Een fiets-voetgangersbrug over de Maas tussen Stein en Maasmechelen is door de inzet van onze wethouder niet langer een droom, maar een bijna werkelijkheid die samen met de Belgische buren in de komende periode verder vorm gegeven gaat worden.

Tot slot heeft onze partij ook nadrukkelijk bijgedragen in de positieve verandering van de bestuurscultuur van onze gemeente. De tijd van de lange praatsessies in de Raads- en commissievergaderingen ligt grotendeels achter ons. Daarvoor in de plaats gekomen is doelmatigheid en efficiënt handelen. Niet lang praten maar vooral doen is het credo geworden.

Met die in 2016 ingezette lijn zullen wij als Steins Belang doorgaan met Gina van Mulken-van Lingen als uitvoerend wethouder en Noud Claessens en Mirjam Driessen als raadsleden. Onze wethouder Anton Roest die voor de gemeente en haar burgers in de afgelopen periode veel belangrijk werk heeft verzet zal helaas niet terugkeren in het nieuwe college en de nieuwe raad.

Steins Belang blijft dankbaar gebruik maken van de kennis en ervaring van partij iconen als Graad Coumans, Paul Lardenoije, Anton Roest en Rene Demandt en zet daarnaast in op verjonging en nieuw elan. Van nieuwkomers zoals Resi Conjour, Joey Steins en Marie Louise van Mulken wordt veel verwacht.

Kortom: Samen met en voor de burgers gaat Steins Belang in de komende coalitieperiode aan de “Sjlaag”.

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

26 september 2023

LimburgerGemeente Stein