Skip to main content

Antwoordbrief aan fractie Steins Belang inzake herindicatie Wmo Jeugdhulp

Wethouder geeft antwoord op de vragen, opmerkingen en verbetersuggesties m.b.t. onduidelijke communicatie tussen gemeente en cliënten WMO naar aanleiding van artiekel "Onduidelijke communicatie inzake WMO-Jeugdwet" van 22 maart jl. 

.

 Open de PDF om de beantwoordig in te zien. 

pdf openen

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

06 juni 2023

LimburgerGemeente Stein