Skip to main content

Onduidelijke communicatie inzake WMO-Jeugdwet

Onderwerp: Vragen, opmerkingen en verbetersuggesties m.b.t. onduidelijke communicatie tussen gemeente en cliënten WMO en/of de Jeugdwet van welke de ondersteuning afloopt in verband met einde indicatie.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN:
Ex. artikel 155, 1e lid gemeente wet 42 RvO
Stein, 22 maart 2021

Geacht College,

Onlangs kwamen wij als fractie Steins Belang in het bezit van een brief welke verzonden werd aan cliënten WMO en Jeugdwet bij het aflopen van de indicatie voor geleverde ondersteuning. 
De brief, in ons bezit, hebben wij geanonimiseerd voegen wij hierbij als bijlage.

Wij zijn ontstemd over deze wijze van communicatie met onze burgers. Hulpbehoevende en hulpvragende burgers moeten kunnen rekenen op meer cliëntgerichte en duidelijke informatie van hun overheid.  Aan dit laatste draagt uw brief niet bij. De genoemde brief maakt mensen alleen maar nerveus en ongerust.

Vragen:

  1. Kunt u, anders dan zoals in de eerste alinea van uw brief is aangegeven, duidelijk vermelden over welke zorg aan wie geleverd wordt of werd, WMO of Jeugdzorg.
  2. Onder “Melding” kunt u voor de duidelijkheid naar de cliënt toe, beter de datum van afloop van de indicatie aangeven dan de vage term “loopt binnenkort af”
  3. Wat beogen wij met dit voor veel mensen belastend en ingewikkeld verhaal? Het zou eenvoudiger zijn om de volgende vraag voor te leggen: “Omdat uw WMO-indicatie op =datum= afloopt willen wij graag zo spoedig mogelijk van u weten of u wel of niet een nieuwe indicatie wil”. Gewenst antwoord aankruisen: O Ja, ik wens een nieuwe indicatie. O Nee, een nieuwe indicatie voor WMO-ondersteuning is niet nodig.
  4. Melden telefonisch: kan de organisatie niet zo worden ingericht dat dagelijks, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis iemand beschikbaar is voor WMO en Jeugdwet? Het is vreemd, om als je het algemene nummer belt (telefooncentrale), dan te horen krijgt dat de gewenste personen alleen op bepaalde dagen en tijden beschikbaar zijn. Wat de fractie Steins belang betreft mag dit best wat cliënt vriendelijker worden georganiseerd. Bent u dat met ons eens?
  5. Het afhalen van een formulier op het gemeentehuis als een van de drie mogelijkheden voor onze burgers, WMO en Jeugdwet cliënten is prima. Wij vinden echter dat zo een formulier dan ook aan de balie beschikbaar moet zijn. Nu is het zo dat als er om gevraagd wordt het formulier niet aan de balie beschikbaar is terwijl de cliënt toch in het gemeentehuis aanwezig is. Dat begrijpen veel mensen niet. Kan dit anders en beter?
  6. Onderzoek: Naar onze mening zou automatisch ruim voor de afloop van een eerdere indicatie een onderzoek moeten plaats vinden met als doel te bezien of voortzetting van de indicatie noodzakelijk is. Moet zo een melding nog wel plaats vinden?
  7. Voor vragen zou, zoals ook al eerder aangegeven, de afdeling WMO/Jeugdwet dagelijks bereikbaar moeten zijn tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Dit is het meest duidelijk voor de cliënt.

Wij hopen dat onze inbreng in dezen zal bijdragen aan een betere dienstverlening.
De overheid is er voor de burgers, toch?

Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,
Namens de fractie Steins Belang,
Noud Claessens, fractievoorzitter
Graad Coumans, burgerlid

Betreffende brief.

wmo 1

wmo 2

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

01 december 2023

LimburgerGemeente Stein