Herontwikkeling brouwerij ‘De Fontein’

Naar aanleiding van de herontwikkeling van brouwerij ‘De Fontein’ en het artikel in de Limburger van 07-03-2019 stelt de fractie Steins Belang vragen aan het college...

Onderwerp: Herontwikkeling brouwerij ‘De Fontein’

SCHRIFTELIJKE VRAGEN:

Ex. Artikel 155, 1e lid gemeentewet en artikel 42 RvO

Stein, 10 Maart 2019

Naar aanleiding van bovengenoemde onderwerp en het krantenartikel in dagblad de Limburger 07-03-2019 “Weer obstakel voor brouwerij opgeruimd” stelt de fractie Steins Belang de volgende vragen;

  1. Graag vernemen wij van het college welke partij het initiatief heeft genomen tot opzegging van de privaatrechtelijke overeenkomst tussen brouwerij de Fontein en de Gemeente Stein.
  2. Graag ontvangen wij per omgaande van het college;
    1. Besprekingsverslagen van gesprekken tussen partijen/vertegenwoordigers van de brouwerij de Fontein en de Gemeente Stein omtrent het opheffen van de privaatrechtelijke overeenkomst.
    2. Afschrift van het advies van de huisadvocaat inzake het opheffen van de privaatrechtelijke overeenkomst.
    3. Notulen/ datum van de vergadering van het college B&W waarin is besloten tot opheffing van de privaatrechtelijke overeenkomst.
  3. Graag vernemen wij van het college of de buurtbewoners in de omgeving van de brouwerij de Fontein vooraf wel of niet zijn geïnformeerd over het voornemen tot opheffing van de privaatrechtelijke overeenkomst ? Indien niet, waarom is dat niet gebeurt ?

Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie Steins Belang,

Noud Claessens, Raadslid

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \