Reconstructie Mauritsweg - antwoord op de vragen

Onlangs heeft Steins Belang schriftelijke vragen gesteld over de problemen met de waterafvoer na de reconstructie van de Mauritsweg. Met name minder validen ondervinden de problemen. 

Betreft: Schriftelijke vragen RvO art. 42: Reconstructie Mauritsweg

Geachte fractie,

Naar aanleiding van uw raadsvragen ex artikel 42 RvO inzake de wateroverlast bij de kruising Mauritsweg/Ambiorixstraat te Stein treft u hierbij onze beantwoording aan.

1. Is het College op de hoogte van de bovenstaande situatie?
Ja, we zijn bekend met deze situatie.
2. Kan de bovenstaande onwenselijke situatie verholpen worden?

Aan de aannemer is verzocht om conform het bestek alsnog tot plaatsing van een tweetal kolken over te gaan. De werkzaamheden vinden op korte termijn (januari 2021) plaats.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stein,
namens dezen,
Wethouder fysieke leefomgeving
dhr. ing. D.M.M. Hendrix

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \