Schriftelijke vragen + antwoorden inzake het veer in Berg aan de Maas

Fractie Steins Belang stelt schriftelijke vragen inzake de enquête over invulling van omgeving veerpont Berg aan de Maas. Toegevoegd is de beantwoording door Burgemeester en wethouders.(PDF)

Onderwerp: Enquête over invulling van omgeving veerpont Berg aan de Maas
SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 RvO
Stein, 26 maart 2021

Geacht College,

De fractie Steins Belang heeft vanuit burger contacten en uit een persbericht in Dagblad De Limburger begrepen dat er enige onrust in Berg aan de Maas is ontstaan welke betrekking heeft op mogelijke verbeterplannen in de omgeving van de veerpont en de parkeerruimte daar.

Als fractie Steins Belang omarmen wij verbeterplannen in die omgeving mits daar voldoende draagvlak voor blijkt te zijn bij de bewoners van Berg aan de Maas. Wij vragen uw college er zorg voor te dragen dat de gemeenschap van Berg volledig en juist geïnformeerd is over mogelijke verbeterplannen. Het lijkt onze fractie niet zo moeilijk om de gehele gemeenschap van Berg te betrekken bij die plannen alvorens tot uitvoering zal worden over gegaan.

Vragen:

1. Wat is er tot aan activiteit ontplooid om de inwoners van de kern Berg aan de Maas kennis te laten nemen van een of meerdere verbeterplannen voor het genoemde gebied?

2. Wanneer is de enquête uitgezet om de mening van de inwoners te vragen?

3. Is de enquête uitgezet in een gedeelte van het dorp of in geheel Berg aan de Maas?

4. Is alleen de enquête of zijn andere invloeden mede bepalend voor het wel- of niet doorgaan van de verbeterplannen?

5. Wanneer, op welke datum kan het college beschikken over de gegevens waaruit de keuze van de inwoners van Berg blijkt.

Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk wat de mening van de Bergse gemeenschap is zoals middels de enquête kenbaar gemaakt.

Nogmaals, er moet voldoende draagvlak zijn onder de inwoners en Berg aan de Maas dient er beter en mooier van te worden.

Daar gaan wij voor!

Namens Steins Belang:
Noud Claessens, fractie voorzitter
Graad Coumans, burgerlid

 

Antwoord door Burgemeester en wethouders (PDF)

pdf openen

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \