Skip to main content

STEINERBOS BV EN DE GEVOLGEN VAN CORONA

Steins Belang fractie voorzitter Noud Claessens betoogde als volgt in de raadsvergadering van 27 mei 2021:
Steinerbos BV zwaar geraakt door langdurige, algehele sluiting vanwege corona.

Na een succesvolle periode voor Steinerbos BV van enkele jaren worden de exploitatieresultaten in 2020 en 2021 voor het overgrote deel bepaald door corona maatregelen. Drie weken na de opening van de binnenspeeltuin sloeg het noodlot toe en een lange periode van algehele- dan wel gedeeltelijke sluiting van de binnenspeeltuin, park, zwembaden, speeltuin en de brasserie diende zich aan.

Vorig jaar 2020 was de horeca maar liefst 194 dagen dicht. Zwemmen was gedurende 108 dagen vanwege de verplichte sluiting niet mogelijk en in de vervolgperiode mocht Steinerbos BV voor bepaalde tijd niet meer dan 30 bezoekers per onderdeel toelaten. Zo moet Steinerbos BV dus tot op de dag van vandaag functioneren. Dat doet pijn!
Ondanks de inzet van het gemotiveerde en gedreven personeel in dienst van Steinerbos BV kost dit geld, heel veel geld.

Vaste kosten lopen immers door. Zonder overheidssteun van het rijk en/of de gemeente, zou het licht kunnen uitgaan voor alle onderdelen van het Steinerbos. De directie doet dan ook een dringend verzoek aan de gemeenteraad van Stein voor een financiële bijdrage. Het einde van corona komt langzaam dichterbij en iedereen verlangt weer naar “normaal”.

Vanaf woensdag 19 mei werden enkele versoepelingen voor de zwembaden van kracht. De verwachting is dat begin juni de horeca weer gedeeltelijk open gaat. Dit is een klein lichtpuntje aan het einde van een lange donkere tunnel.                                                                                                                    

ONZE STEUN IS DRINGEND NOODZAKELIJK!

Meer informatie in een publicatie in Dagblad De Limburger van 22 en 29 mei 2021. Zie onder dit artikel.

GEMEENTE STEIN STEMT VOOR CORONA STEUN AAN STEINERBOS B.V.

De gemeenteraad van Stein heeft in de raadsvergadering van 29 mei 2021 besloten om Steinerbos BV financieel te ondersteunen om de gevolgen van de corona maatregelen in 2020 en 2021 op te vangen. 
Het besluit is als volgt:

  1. Aan Steinerbos BV het exploitatietekort over 2020 van 90.465 euro middels een financiële bijdrage te vergoeden;
  2. Aan Steinerbos BV een financiële bijdrage van 279.908 euro over de exploitatie 2021 toe te kennen;
  3. De onder 1 en 2 genoemde bijdragen in 2021 te dekken uit de algemene reserve;
  4. De te ontvangen bedragen uit de SPUK-regeling 2020 (eerste tranche) toe te voegen aan de algemene reserve;
  5. Een terug te ontvangen bedrag vanuit de SPUK-regeling 2021 (tweede tranche) en een eventueel daaruit voortvloeiende afrekening met Steinerbos BV aan de algemene reserve toe te voegen.
  6. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Met uitzondering van de 2 stemmen van het CDA tegen, stemden de overige fracties voor het voorstel van het college van B&W.  Een door het CDA ingediend amendement/wijzigingsvoorstel welk door het college sterk werd ontraden bij monde van wethouder Gina van Mulken kreeg steun van de fractie CMB en werd als zodanig niet aangenomen. Het voorstel financiële steun voor Steinerbos BV betreffende corona gevolgen werd met 19 stemmen voor door de gemeenteraad aangenomen.

Steins Belang stemming moet over

Steins Belangjubilerend steinerbos

Steins Belangjubilerend steinerbos2

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

30 mei 2024

LimburgerGemeente Stein