Skip to main content

Update situatie Asfaltcentrale (AsfaltNu Stein)

Vanuit verschillende inwoners uit de wijk Kerensheide, heeft Steins Belang signalen ontvangen dat de geurhinder in de wijk helaas nog niet is opgelost. Wij hebben deze overlast opnieuw aangekaart bij het College van de gemeente Stein en brengen u graag op de hoogte van de ontvangen antwoorden.
 
 1. Zijn alle werkzaamheden reeds afgerond en is de koolfilterinstallatie succesvol geplaatst?
  De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. 2 van de 4 containers voor de koolfilterinstallatie moeten nog worden geplaatst en het leidingwerk is nog niet aangesloten. De planning is dat dit werk week 20 of 21 wordt afgerond. Aansluitend kunnen de installaties getest en ingeregeld worden. De koolfilterinstallatie moet uiterlijk 1 juni gereed en inwerking zijn.
 2. Wat is de planning voor de ingebruikname van de Asfaltcentrale?
  Er is nooit sprake geweest dat de asfaltcentrale niet in gebruik mag zijn. Wel is het zo dat de asfaltcentrale in de wintermaanden stil ligt om onderhouds- en revisiewerkzaamheden te verrichten. Ons handhavingsbesluit voorziet ook niet in stillegging, wel op de naleving van gestelde normen ten aanzien van uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zoals Benzeen en PAK’s. Bij overtreding van de norm verbeurt de asfaltcentrale een dwangsom.
 3. Is het College op de hoogte van de huidige stankoverlast?
  Dit jaar hebben we 20 (geur) klachten ontvangen. De klachten over geuroverlast zijn dan ook bekend. Zodra de koolfilterinstallatie in werking is zou de geuroverlast moeten verminderen.
  Primair is de koolfilterinstallatie bedoeld om te kunnen voldoen aan de wettelijke normen voor ZZS, maar bijkomende voordeel is geurreductie.
 4. Wanneer is de volgende (nul) meting bij Asfaltnu?
  Medio mei staat een meting gepland (onder voorbehoud van de productie om een representatief onderzoek te doen). Na 1 juni dient de asfaltcentrale ook zelf een onderzoek te overleggen (op grond van het maatwerkbesluit). Wij hebben daarna (na 1 juni) ook nog een meting om te meten nadat het koolfilter in gebruik is genomen.

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

15 juni 2024

LimburgerGemeente Stein