Skip to main content

Antwoorden op de vragen inzake status kruisstraat 15

Lees hier de beantwoording van de raadsvragen inzake de status en bestemmingvan grond en opstallen op en rondom kruisstraat 15. 

Datum: 9 mei 2023
Uw kenmerk: Zaaknummer: 20230425139727
Behandeld door: T. Willems

Betreft: Raadsvragen inzake Kruisstraat 15

Geachte fractie,

D.d. 19 april 2023 ontvingen wij vragen van uw fractie inzake de opstallen en aangrenzende percelen gelegen aan de Kruisstraat 15-21 in Stein.

 1. Wat is de positie van de opstallen gelegen achter het pand Kruisstraat 15?
  De schuur gelegen achter de woning aan de Kruisstraat 15 in Stein is verhuurd aan de eigenaar van het pand Kruisstraat 15 te Stein.
 2. Is er nog sprake van verhuur en zo ja op welke datum verloopt het huurcontract?
  Ja de schuur is verhuurd en de huurovereenkomst is onlangs opgezegd. Voor 1 november 2023 moet de schuur leeg en ontruimd worden opgeleverd.
 3. Is verkoop van de betreffende opstallen nog steeds een optie?
  Het college heeft besloten om de schuur en aangrenzende percelen openbaar te verkopen en gelet hierop is de huurovereenkomst opgezegd met de huidige huurder.
 4. Wat is de positie van het perceel grond aan de Kruisstraat in Stein tussen de huisnummers 15-21?
  Ook dit perceel is verhuurd aan de eigenaar van de woning Kruisstraat 15 te Stein.
 5. Ook van het perceel aan de Kruisstraat in Stein tussen de huisnummers 15-21 vernemen wij graag of dit nog steeds verhuurd is en tot welke datum het mogelijke huurcontract loopt?
  Dit perceel maakt onderdeel uit van de huuroverkomst van de schuur en deze is inmiddels opgezegd.
 6. Ook vernemen wij graag de bestemmingsmogelijkheden van het perceel aan de Kruisstraat in Stein tussen de huisnummers 15-21.
  Bij eventuele verhuur, wordt deze dan vervolgd, of volgt verkoop?
  Dit perceel zal samen met de schuur verkocht worden middels een openbare verkoopprocedure welke in voorbereiding is. De bestemmingsmogelijkheden zijn conform het geldende bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stein,
namens dezen,
Wethouder fysieke leefomgeving
drs. ing. D.M.M. Hendrix

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

15 juni 2024

LimburgerGemeente Stein