Skip to main content

Wateroverlast Oud -Stein

Voor de zoveelste keer werden bewoners van Oud -Stein afgelopen week, met name in de Kelderstraat en de Brugstraat, geconfronteerd met wateroverlast. Gevolg is dat er waterschade en overlast ontstaat aan diverse panden. Het is ons, als Steins Belang, bekend dat in het bovengenoemd gebied, Brugstraat, bij de rioolvernieuwing van een aantal jaren geleden, aldaar gekozen is voor de meest ruime afvoer wat meestal ook voldoende is.

Bij extreme regenval zoals in mei 2021, op 25 augustus 2023 en meer recent op 12 september 2023 is dat wel anders. Vooral in de Brugstraat kan het rioolstelsel de aanvoer van water dan niet meer aan en spuit het water als een fontein uit de putdeksels.

Bijkomend probleem, naar onze mening, is dat een rioolbuis vanaf de kapelaan Berixstraat (een veel hoger gelegen gebied) stijl naar beneden, door de naastgelegen tuin van het pand Brugstraat 28, aansluit op het riool van de Brugstraat, waardoor vervolgens het probleem van wateroverlast ontstaat en de Brugstraat tenslotte blank komt te staan.

Het Steins Belang heeft het College verzocht, onderzoek te doen naar het geschetste probleem en te komen met een passende oplossing. Een mogelijke oplossing is om “het Brook” en Broekbeek als “overloop” gebied te gebruiken.

Lees onder de afbeelding de schriftelijke vragen.

wateroverlast2023 2

Onderwerp: Verzoek om onderzoek naar mogelijke aanvullende maatregelen aan het rioolstelsel aan de brugstraat en omgeving in Stein, ter voorkoming van wateroverlast bij extreme regenbuien.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN:                                                           

Ex. artikel 155, 1e lid gemeente wet 42 reglement van orde

Stein, 18 september 2023

Geacht College,

Het is ons, als Steins Belang, bekend dat in het bovengenoemd gebied, Brugstraat, bij de rioolvernieuwing van een aantal jaren geleden, aldaar gekozen is voor de meest ruime afvoer.

Uit contacten met meerder buurtbewoners uit het gebied Brugstraat, heeft Steins Belang geconstateerd dat deze buurtbewoners, bij normale regenbuien, heel positief zijn over de werking van het rioolstelsel. Door de jaren heen is gebleken, dat dan niets aan de hand is. Kortom geen problemen.

Bij extreme regenval zoals in mei 2021, op 25 augustus 2023 en meer recent op 12 september 2023 is dat wel anders. Vooral in de Brugstraat kan het rioolstelsel de aanvoer van water dan niet meer aan en spuit het water als een fontein uit de putdeksels. (Zie in de bijlage enkele foto’s van de situatie op 12 september jongst leden.)

Bijkomend probleem, naar onze mening, is dat een rioolbuis vanaf de kapelaan Berixstraat (een veel hoger gelegen gebied) stijl naar beneden, door de naastgelegen tuin van het pand Brugstraat 28, aansluit op het riool van de Brugstraat, waardoor vervolgens het probleem van wateroverlast ontstaat en de Brugstraat tenslotte blank komt te staan

Beide rioolbuizen sluiten daar op elkaar aan, waardoor het aanbod en de kracht van het water zo groot wordt dat het rioolstelsel overstroomt en de Brugstraat blank komt te staan.

Wij vragen ons College, onderzoek te doen naar het geschetste probleem en een passende oplossing daarvoor.

Ook vragen wij het College, onderzoek te doen naar de invloed van waterafvoer na extreme regenval via trottoirs en wegdek vanaf de kelderstraat, kuiperstraat naar de Brugstraat.

Wij vragen ook de mogelijkheid te onderzoeken of de waterstroom naar het gebied bij “het Brook” en de Broekbeek geleid kan worden, dan kan het water daar bezinken.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet

Namens Politieke vereniging Steins Belang.  

Noud Claessens, raadslid

John Cleuters, raadslid

Graad Coumans, burgerraadslid

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

01 december 2023

LimburgerGemeente Stein