Skip to main content

Wonen in Stein

Een vurige wens uit het verkiezingsprogramma van Steins Belang 2018-2022 wordt werkelijkheid! Steins Belang heeft zich steeds sterk gemaakt voor de realisatie van het nieuwbouwproject Bramert Noord.

Bramert Noord is een uitstekende locatie om ons woningaanbod te vergroten en aan te passen aan de vraag van de markt. Steins Belang vindt, dat dit moet gebeuren met een eerste beperkte bouwfase van ongeveer 50 excellente woningen voor eigen inwoners en nieuwkomers.

Goed nieuws,

Wat komt er en wanneer?

Planologische uitwerking en planning fase 1

Voor de bouw van de eerste 50 woningen is nu een stedenbouwkundig plan, ten behoeve van de procedure bestemmingsplanwijziging, gemaakt.

Vanaf 18 maart tot en met 29 april zijn de stukken voor iedereen te raadplegen.

Naar verwachting zal in juni 2022 het bestemmingsplan vastgesteld kunnen worden.

De verwachte vervolgplanning voor de realisatie van de woningen en de openbare ruimte is als volgt:

  • Procedure bestemmingsplan kwartaal 1 en 2 2022
  • Uitwerken bouwplan geheel 2022
  • Start verkoop woningen kwartaal 4 2022
  • Start bouw medio 2023
  • Verwachte oplevering medio 2024

En nu met gezwinde spoed aan de slag met de voorbereidingen van fase 2.

Zie ons verkiezingsprogramma 2022-2026 Stein is nooit af.

Bramert Noord plan

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

30 mei 2024

LimburgerGemeente Stein