Skip to main content

Coalitieakkoord 2016-2018

pdf openenDe partijen DOS, CDA, G!NA en Steins Belang vormen momenteel de besturende coalitie binnen het college van B&W. .

Nadat de in 2014 aangestelde partijen het niet eens konden worden over de te nemen stappen in het centrumplan – met een breuk tot gevolg - hebben de zittende partijen DOS en CDA een beroep gedaan op de partijen Steins Belang en Gina! die tot dat moment oppositie voerden.

Onder het motto iedereen doet mee heeft Steins Belang haar verantwoordelijkheid genomen en samen met de eerder genoemde partijen een nieuwe coalitie akkoord geformuleerd. Met name op de discussiepunten  Krimp, Steinerbos en Bramert Noord heeft SB ingezet op daadkracht, voortgang en duidelijkheid.

Het interim coalitie akkoord 2016 – 2018 vormt thans de leidraad waarlangs De Gemeente Stein bestuurd word. De wethouders Roest(SB) en Van Mulken (G!na) zijn toegetreden tot het college.

steins belang coalitieakkoord