Berichtgeving exploitatieovereenkomst Steinerbos B.V. 2019.

Onjuiste informatie in het TV programma weeknieuws van 8 februari op LOS TV ten aanzien van de exploitatieovereenkomst Steinerbos B.V. 2019.
In de genoemde uitzending werd uitgesproken ; “in het college zijn de meningen verdeeld over de situatie” Dat is pertinent onjuist volgens de fractie Steins Belang.
Voor een juiste weergave publiceren wij hierbij het unaniem genomen openbaar college besluit. Welke u eveneens kunt raadplegen op de site van de gemeente Stein.
De redactie van de LOS TV is door ons in kennis gesteld van onjuiste berichtgeving. LOS TV kan pas donderdag 14 februari ingrijpen en zullen daarna met een rectificatie komen.

PH: G. Mulken van Weth. Zaaknr:097197856

Onderwerp: Exploitatieovereenkomst Steinerbos BV 2019-2030 Voorstel:

  1. In te stemmen met het voornemen om bijgevoegde exploitatieovereenkomst en huurovereenkomst brasserie met Steinerbos BV af te sluiten voor de periode 2019-2030.
  2. De Raad middels bijgevoegd raadsvoorstel - en besluit in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. het voornemen om bijgevoegde exploitatieovereenkomst en huurovereenkomst brasserie met Steinerbos BV af te sluiten voor de periode 2019-2030, en tevens voor te stellen om in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.
  3. Na het consulteren van de Raad op basis van artikel 169 lid 4 Gemeentewet een definitief besluit te nemen inzake het aangaan van bijgevoegde exploitatieovereenkomst en huurovereenkomst brasserie met Steinerbos BV voor de periode 2019-2030.
  4. In te stemmen met het addendum op de bestaande huurovereenkomst van de brasserie Steinerbos om de continuïteit op korte termijn te borgen in afwachting van een definitief besluit over de af te sluiten exploitatieovereenkomst en huurovereenkomst brasserie.

Besluit: Akkoord, conform voorstel Met dien verstande dat met beslispunt 4 reeds op 18 december is ingestemd.

Fractievoorzitter Steins Belang, Noud Claessens

 

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \