Renovatie vernieuwing brug in Urmond over het Juliana kanaal.

Rijkswaterstaat schijnt 5 jaar nodig te hebben om financiële middelen uit het miljarden budget te halen om een niet onderhouden en mogelijk aan vervanging toe zijn de brug weer veilig te maken voor alle verkeer. De Raad van de gemeente Stein pikt dat niet. Wij zullen als Steins Belang de verantwoordelijke Minister trachten op andere gedachten te brengen. Daartoe is in de vergadering van de Raad op 14 november 2019 unaniem een motie aangenomen.

Klik hier voor de motie mede ondersteund door Steins Belang. 

Lees verder

Nieuws uit de raad vergadering van 12 september 2019 Participatiebedrijf/Vixia

Aan de orde is het raadsvoorstel inzake bestuursconvenant integraal participatiebedrijf.
Wij hebben als Steins Belang kennisgenomen van het Bestuursconvenant in zijn geheel en de artikelen 3.2, 3.4 en 3.5 in het bijzonder.
Wij stellen vast dat met artikel 3.2 recht wordt gedaan aan de wens van Stein om op basis van een totaaldossier een integraal besluit te nemen over de besturing en uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet.

Lees verder

Historisch wandelpad Reeksstraat-zonput in Stein

Onlangs mochten wij vernemen dat de gemeente Stein opdracht heeft verstrekt tot verbetering van de toegankelijkheid van het wandelpad aan een bedrijf. De werkzaamheden zullen op korte termijn worden uitgevoerd. Steins Belang dankt allen voor de samenwerking om het geconstateerde probleem op te lossen.

Noud Claessens, namens Steins Belang.

Lees verder

MISA 2.0. Tweede kunstgrasveld R.K.S.V. De Ster.

De fractie Steins Belang diende in de raadsvergadering van 14 november een motie in nadat eerder een wijzigingsvoorstel (lees amendement) op de begroting 2020 van de gemeente Stein door het college van Burgemeester en Wethouders werd ontraden. De motie kreeg de steun van de voltallige gemeenteraad. Daarmee is besloten dat; RKSV De ster ingaande het voetbalseizoen 2021-2022 zal beschikken over een 2de kunstgrasveld dat gerealiseerd en bespeelbaar is. Het is het resultaat dat telt!
Namens de fractie Steins Belang, Noud Claessens

Lees verder

Vragen over de ontwikkeling van de multifunctionele sportaccommodatie 2.0.

Fractie Steins Belang ontvangt antwoord op schriftelijke gestelde vragen omtrent het project MISA 2.0.
Op 15 april heeft u, als raadsfractie Steins Belang, middels RvO vragen het College verzocht om beantwoording van onderstaande vragen over de ontwikkeling van de multifunctionele sportaccommodatie 2.0. Dit naar aanleiding van de verstuurde RIB d.d. 29 maart 2019.

Lees verder

Steins Belang zet zich in voor de veiligheid van de Steinse burgers.

Noud Claessens fractievoorzitter Steins Belang heeft in de raadsvergadering van 4 april 2019 in een motie aan de raad voorgesteld burgemeester mevrouw Leurs-Mordang op pad te sturen met een aantal wensen om Stein veiliger te maken. Steins belang wilt meer politie en boa’s zichtbaar en beter op straat het veiligheidsgevoel van inwoners te bevorderen. In het bijzonder aandacht voor: het gebied High impact Crimes (Woninginbraken en berovingen) met een integrale aanpak voor veelplegers en rondreizende criminele bendes.
De gemeenteraad heeft de motie unaniem aangenomen. Lees meer over de motie via de link.

Lees verder

Proficiat “Fanfare De Maasgalm”

Maar liefst 93,92 punten behaald onze muziekvrienden uit Elsloo op het concours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen in de Oranjerie te Roermond. 
De behaalde punten leverde een 1ste prijs met lof. Een geweldige prestatie. Daar moet op ………. Worden.
Bestuur en Raadsfractie Steins Belang, Noud Claessens, Fractievoorzitter Steins Belang

Lees verder

Regionaal participatiebedrijf is nog ver weg.

Artikel De Limburger 7 maart 2019

In een periode van ruim anderhalf jaar is nauwelijks vooruitgang geboekt om te komen tot een robuust participatiebeleid met een eigen look-and-feel herkenbaar in de regio.

Als fractie Steins Belang blijven wij dan bij het college benadrukken om vast te houden aan ons eerder gesteld doel. Wij willen meer dan een veredelde afdeling sociaal zaken en werkgelegenheid van Sittard- Geleen. Wij denken niet aan opheffen van de gemeenschappelijk regeling Vixia zolang er geen redelijke alternatief is.

Lees verder

Steinerbos heeft blotenvoetenpad én start speelhal

Mede op initiatief van de raadsfractie Steins Belang ondergaat Steinerbos een aantal vernieuwingen in het recreatief aanbod. Het blotevoetenpad is een nieuwe aanwinst voor jong en oud.

In oktober staat de bouw van de overdekte speelhal met een vloeroppervlakte van 1500m2. Een “kinderdroom” en initiatief eveneens van Steins Belang in goede samenwerking met coalitiepartijen DOS, CDA en VVD. Vanaf december 2019 kunnen we van die aanwinst genieten. De speelhal wordt gebouwd pal naast ons zwembad.

Zie ook het artiekel in de krant hierover.

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \