Skip to main content

Reconstructie Mauritsweg - antwoord op de vragen

30 december 2020
Onlangs heeft Steins Belang schriftelijke vragen gesteld over de problemen met de waterafvoer na de reconstructie van de Mauritsweg. Met name minder validen ondervinden de problemen. 

Beschouwingen en Motie inzake openbare ruimte

16 november 2020
De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte binnen onze gemeente, moet het visitekaartje van Stein zijn en blijven. De Fractie Steins Belang wil met de uitkomsten welke de vraagstelling i...

Schriftelijke vragen omtrent project reconstructie Mauritsweg.

28 oktober 2020
 Steins Belang stelt vragen omtrent project reconstructie Mauritsweg.

Vragen omtrent verslag Raadsconferentie Beheersmaatregelen/Ombuigingen

13 oktober 2020
Naar aanleiding van het Verslag Raadsconferentie Beheersmaatregelen/Ombuigingen van 6 oktober 2020 zijn er nog een aantal onbeantwoorde vragen.

Vragen omtrent de Chemokar voor klein chemisch afval

24 september 2020
Steins Belang stelt schriftelijke vragen over de chemokar in verband met de blijkbaar kleine capaciteit waardoor inleveren van afval deels onmogelijk is.

Antwoorden op de vragen omtrent de Chemokar voor klein chemisch afval

24 september 2020
Steins Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de chemokar in verband met de blijkbaar kleine capaciteit waardoor inleveren van afval deels onmogelijk is. Lees verder om de PDF met het antwo...

Jaarrekening 2019 en Berap 2020

13 juli 2020
Inhoudelijke brief Steins Belang inzake de jaarrekening 2019 en begrotingen.Geachte voorzitter kijkend naar de jaarrekening 2019 constateren wij als fractie dat het jaar 2019 niet sluitend is afges...

Beantwoording schriftelijke vragen inzake MISA 2.0

13 juli 2020
Bijgevoegd de brief met antwoorden met betrekking tot MISA 2.0 en de aanleg van kunstgrasveld bij R.K.S.V. De Ster. Open de bijlage als PDF

Schriftelijke vragen Steins Belang over MISA 2.0.

16 juni 2020
Onderwerp: Vragen multifunctionele sportaccommodatie 2.0. n.a.v. van Uw brief d.d. 5 juni 2020.SCHRIFTELIJKE VRAGEN:Ex. artikel 155, 1e lid gemeente wet 42 RvOStein, 13 Juni.Geacht College, Boveng...

De parkeerplaats Steinerbos krijgt meer dan de jaarlijkse grindlaag

16 mei 2020
De parkeerplaats bij de “Brasserie Steinerbos” krijgt een facelift waarmee deze in het kwaliteitsniveau van het reeds eerder opgeknapte gedeelte van het Steinerbos past.Het duwtje in de rug met de ...

Parkeerplaats Steinerbos onveilig: vragen aan college

12 maart 2020
Onderwerp: slechte, onveilige situatie openbare parkeerplaats Steinerbos bij Midgetgolf, pannenkoekenhuis en Brasserie.  SCHRIFTELIJKE VRAGEN: Ex. artikel 155, 1e lid gemeente wet 42 RvO...

De coalitiepartners van Stein geven een gezamenlijke reactie op de brief van CMB

15 februari 2020
Bijgevoegd de brief met antwoorden aan CMB.

MARKERING PARKEERPLAATSEN BIJ HET WINKELCENTRUM EINDELIJK AANGEPAST

16 januari 2020
Na aanhoudende klachten over de slecht zichtbare markering van de parkeervakken worden de klinkers in donker grijs nu vervangen door witte klinkers. Straks staat dus elke auto netjes in het vak.&nb...

Stein doet mee aan Participatiebedrijf

13 december 2019
  De gemeenteraad van Stein heeft in de vergadering van 12 december 2019 besloten dat; Stein deelnemer word aan het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Het besluit regelt eveneens...

Uitbreiding blauwe parkeerzone winkelcentrum Stein van de baan.

11 december 2019
Alle ingediende bezwaren door de Commissie Bezwaar en Beroep ontvankelijk –en gegrond verklaard. Het Steinse College neemt het advies van de commissie over.

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

01 december 2023

LimburgerGemeente Stein