Exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Stein en Steinerbos BV getekend

Zoals jullie misschien op de site van de gemeente Stein hebben gelezen is afgelopen maandag 25 februari 2019, de nieuwe 12 jarige exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Stein en Steinerbos BV getekend. Op de site van de gemeente kunnen jullie een foto vinden van onze burgemeester, onze wethouder Gina van Mulken en directeur Steinerbos BV Bert Hillen die samen dit heugelijke feit weergeven. Met het sluiten van deze overeenkomst wordt het belangrijkste programmapunt van onze partij werkelijkheid. De afgelopen jaren is er door onze partij veel discussie gevoerd met andere coalitie en oppositiepartijen over de lange termijn toekomst van deze parel in wording van onze gemeente. Met deze belangrijke stap kan Steinerbos BV verder invulling gaan geven aan dé attractie binnen onze gemeente waar al onze inwoners en de inwoners van de omliggende regio trots op kunnen zijn.

Lees verder

Steins Belang gaat door:

Ook de komende vier jaar gaat Steins belang weer deel uitmaken van de coalitie. Met het stevige coalitieakkoord getiteld “kansrijk besturen” gaat Steins Belang samen met DOS, CDA en VVD aan de “sjlaag”.
Na de val van de vorige coalitie hebben wij vanaf 2016 als Steins Belang goed werk kunnen leveren in het belang van onze burgers en onze gemeente. Mede door onze inzet en steun is het centrum van Stein voorzien van een passend winkelcomplex en een groot aantal levensloop bestendige huur,- en koopwoningen. Ook de openbare ruimte rondom het winkelcomplex en het Omphaliuspark mag gezien worden. Nog even, en ook het ons vertrouwde carillon, wat wij nog steeds moeten missen, zal in het centrum weer haar plaats krijgen.

Lees verder

Berichtgeving exploitatieovereenkomst Steinerbos B.V. 2019.

Onjuiste informatie in het TV programma weeknieuws van 8 februari op LOS TV ten aanzien van de exploitatieovereenkomst Steinerbos B.V. 2019.
In de genoemde uitzending werd uitgesproken ; “in het college zijn de meningen verdeeld over de situatie” Dat is pertinent onjuist volgens de fractie Steins Belang.
Voor een juiste weergave publiceren wij hierbij het unaniem genomen openbaar college besluit. Welke u eveneens kunt raadplegen op de site van de gemeente Stein.
De redactie van de LOS TV is door ons in kennis gesteld van onjuiste berichtgeving. LOS TV kan pas donderdag 14 februari ingrijpen en zullen daarna met een rectificatie komen.

Lees verder

Coalitie onderhandelingen per 17 april

Inmiddels hebben diverse gesprekken plaatsgevonden in het kader van de coalitie onderhandelingen.
In de gesprekken met CMB is duidelijk geworden dat CMB op de belangrijke thema’s een zogenaamde vrije stemming zou willen hebben als deze partij deel uit zou maken van een coalitie. Steinerbos en Bramert Noord zouden daarbij als onderwerpen in het ongewis zijn gebleven omdat CMB niet of slechts gedeeltelijk bereid was hierover afspraken te maken in het coalitieakkoord. DOS, en ook de andere gesprekspartners willen in het coalitieakkoord goede afspraken maken. En over de majeure thema’s zeker.

Lees verder

Nieuwe Exploitatieovereenkomst Steinerbos BV voor periode 2019-2030

Als fractie Steins Belang zullen wij toelichten hoe de nieuwe Exploitatieovereenkomst Steinerbos BV voor periode 2019-2030 die wij van harte ondersteunen tot stand is gekomen:
In 2016 is SB toegetreden tot de coalitie van DOS, CDA en SB. In die coalitie heeft SB twee wethouders geleverd te weten Anton Roest en Gina van Mulken. Het tot een goed einde brengen van het al 30 jaar slepende hoofdpijn dossier Steinerbos werd aan wethouder Roest toevertrouwd. Er was ver voor aanvang van de toen aangetreden coalitie door de Raad voor gekozen om Steinerbos op afstand te plaatsen van de lokale politiek en onder te brengen in een aparte BV. Zo ontstond Steinerbos BV.

Lees verder

Voortgang coalitie-onderhandelingen per 16 april 2018

DOS heeft de afgelopen weken met de partijen SB, CDA, VVD en CMB drie keer aan tafel gezeten in het kader van de coalitie-onderhandelingen. De gesprekken verlopen in een goede sfeer. Na een eerste verkennende gespreksronde is daarna vooral over de inhoud gesproken. Het Steinerbos, Bramert Noord en Vixia zijn de leading thema’s. Dat zal niemand verbazen, want dat waren ook de punten die in de verkiezingscampagne de boventoon voerden. Wij concluderen dat op basis van de inhoud van het beoogde beleid in dit stadium van de gesprekken nog meerdere coalitievarianten mogelijk zijn.

Lees verder

Aftrap bijeenkomsten accomodatiebeleid

Wethouder Anton Roest geeft de aftrap bij de eerste bijeenkomst over het accommodatiebeleid. Met een geweldige opkomst van meer dan 100 personen. Dit onderwerp leeft in onze gemeente en zal zeker vruchtbaar vervolg krijgen.

Hertelling uitslag bekend

 

De hertelling heeft niet geleid tot wijziging in de toebedeelde zetels en eveneens niet geleid tot wijziging in de te benoemen raadsleden. Verdere toelichting volgt in de openbare zitting van het Centraal Stembureau op maandag 26 maart a.s. om 12.00 uur waarin de definitieve uitslag wordt vastgesteld. De openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal.

Het Centraal Stembureau, De voorzitter van het Centraal Stembureau, Mw. M.F.H. Leurs-Mordang

Lees verder

Anton Roest - Afscheidstoespraak gemeente Stein

Mevrouw de voorzitter, leden van de Raad, geacht nieuw college en anderen aanwezigen, 
Er is een moment van komen en er is een moment van gaan. En voor mij is vandaag de dag gekomen dat ik als wethouder de gemeente Stein ga verlaten. Is daarmee deze dag dan ook voor mij een treurige dag zult u zicht misschien afvragen ? Welnu dat is zeker niet het geval.

Lees verder

Kansrijk besturen - Coalitieakkoord 2018-2022

Na de verkiezingen van maart 2018 heeft DOS als grootste politieke partij het initiatief mogen nemen om te komen tot een coalitie in de gemeente Stein voor de bestuursperiode 2018 – 2022.
Tijdens een periode van meerdere informatiegesprekken bleek dat de partijen CDA, SB, VVD en DOS samen een coalitie konden en wilden vormen. Deze partijen hebben dan ook deelgenomen aan de verdere onderhandelingen die geleid het tot dit coalitie akkoord en tot de voordracht van het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \