Hertelling uitslag bekend

 

De hertelling heeft niet geleid tot wijziging in de toebedeelde zetels en eveneens niet geleid tot wijziging in de te benoemen raadsleden. Verdere toelichting volgt in de openbare zitting van het Centraal Stembureau op maandag 26 maart a.s. om 12.00 uur waarin de definitieve uitslag wordt vastgesteld. De openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal.

Het Centraal Stembureau, De voorzitter van het Centraal Stembureau, Mw. M.F.H. Leurs-Mordang

Lees verder

Steinerbos, voortgang werkzaamheden binnen planning

Grote noodzakelijke onderhoudswerken in en rond de vijvers in het Steinerbos zijn volgens planning in uitvoering.
Onze fotograaf Jo Vrancken geeft met enkele foto’s een impressie van de situatie nu…….maar u hoeft niet te schrikken, ruim voor de openstelling in 2018 is alles weer als nieuw.

Lees verder

Uit de raadsvergadering van 1 februari 2018:

Tijdens de bovengenoemde vergadering heeft de voltallige gemeenteraad besloten, om als vervolg op een raadsbesluit genomen in november 2015, extra financiële steun toe te kennen voor het realiseren van de multifunctionele loods voor o.a. de Oogstdankfeesten in Berg aan de Maas en ruimte behoevende initiatieven in Urmond.
De gemeenteraad heeft het college van B & W verzocht om binnen 3 maanden te komen met een concreet uitgewerkt dekkingsvoorstel om de realisatie mogelijk te maken.
Graag wil de raad de loods nog dit jaar gerealiseerd zien.
Graad Coumans

Lees verder

Bloemen voor manager Ingrid van Kempen

Het heeft 5 jaar geduurd maar onze lijstduwer Graad Coumans overhandigd bloemen uit het verleden en bloemen voor de toekomst aan manager Ingrid van Kempen. Het heeft zolang geduurd dat Ingrid even ontgaan is waarvoor de bloemen bedoeld waren. Maar dankjewel Ingrid voor alles!

Kijk verder voor de foto's.

Lees verder

Uit de raadsvergadering van 22 februari 2018

De laatste raadsvergadering van deze raadsperiode. Op 21 maart 2018 kiest Stein een nieuwe gemeenteraad. 

- Verkoop verliesgevende bedrijfspanden Vixia 
- Toeristische visie 
- Kunst en Cultuur 
- Wel of geen woningbouw op Bramert Noord 

Lees verder

Tussenbalans coalitie: "Het gaat goed in Stein"

In het laatste jaar van de zittingsperiode van de gemeenteraad kijken de coalitiepartijen DOS, Steins Belang en CDA naar hetgeen in de afgelopen periode terecht is gekomen van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Het gaat goed met onze gemeente! We durven dat te zeggen, omdat er in de afgelopen periode veel zaken zijn uitgevoerd en op de rails gezet. Tot aan het einde van dit jaar kunt u in verschillende presentaties zien wat er is neergezet.
Kijk met ons mee !

Lees verder

Waarderingsactiviteit - uitreiking cultuurprijs

Vandaag de 'Cultuurprijs' tijdens de waarderingsavond. Allemaal winnaars om trots op te zijn als gemeentebestuur. Maar er kan maar één de winnaar zijn.  Maurice Janssen hartelijk gefeliciteerd!
Daarnaast is er is ook een winnaar van de 'Vrijwilligerswaarderingsprijs' namelijk voor de kanjer Ben Reintjes Toppie. Kijk verder voor enkele foto momenten.

Lees verder

Ruimtelijk ontwerp ’t Hetjen 2017

De gemeenteraad heeft op 21 december 2017 unaniem ingestemd met het voorstel: “Ruimtelijk ontwerp ’t Hetjen 2017”. Het genomen raadsbesluit geeft ruimte voor een verdere ontwikkeling en herinrichting van het gebied welk globaal begrensd wordt door de wijk Nieuwdorp, de autosnelweg A76, de Napoleonsbaan en de Wallen van Stein, ook wel genoemd Landweer.

Lees verder

Scholenfusie consequenties Kindante

De gemeenteraad wil volledige helderheid van scholenkoepel Kindante over het traject van mogelijke scholenfusie van De Maaskei en de school in Kerensheide.                                                                                          De raad heeft in grote meerderheid, met alleen de stem van de PvdA mw. Ie tegen, het college van   B & W  opgeroepen om:
“Geen enkele investering te doen in voorbereiding, uitvoering en consequenties van samenvoeging van de Maaskei en de school in Kerensheide als door Kindante niet pas op de plaats gemaakt wordt en voorafgaande aan een eventueel samenvoegingstraject kraakhelder wordt wat precies de bedoeling is met de Maaskei en Kerensheide, wat de argumentatie daarachter is en wat de financiële en gebouwelijke consequenties voor de gemeente zijn.

Lees verder

Verkiezingstijd - interview bij de LOS

Een beetje onwennig maar goed op de hoogte van hun taak namen de nummers 1 tot en met 4 van de nieuwe kieslijst van Stein Belang plaats achter de microfoon van LOS radio.
Gina, Noud, Mirjam, en Paul tijdens de opname van het verkiezingsinterview.

Lees verder

Tekorten Vixia 7,3 miljoen

Onder de kop: “Tekort panden Vixia 7,3 miljoen” leest u een artikel hierover in Dagblad De Limburger van 2 februari jl.
In de beleving van Steins Belang een juiste weergave van de feitelijke probleemstelling. Voor onze partij kwam dit bericht niet als een verrassing maar als een pijnlijke ervaring van politiek en ambtelijk falen over de rug van de meest kwetsbare in onze samenleving: de medewerkers van de sociale werkvoorziening.
Ons advies: snel afhandelen en wegwezen met dit dossier.

Lees verder

Actueel nieuws uit de regio (De Limburger)

LimburgerStein

© - Steins Belang.

/ brainy.nl \